به مرکز پشتیبانی اریس خوش آمدید 

به منظور ساده سازی درخواست های پشتیبانی و خدمت بهتر به شما ، از یک سیستم تیکت پشتیبانی استفاده می کنیم. به هر درخواست پشتیبانی یک شماره تیکت منحصر به فرد اختصاص داده می شود که می توانید برای پیگیری پیشرفت و پاسخ های آنلاین از آنها استفاده کنید. برای مرجع شما بایگانی کامل و تاریخچه کلیه درخواستهای پشتیبانی شما را ارائه می دهیم. برای ارسال تیکت به آدرس ایمیل معتبر لازم است.